visio

Learning Community on yhteisöille räätälöity kirkollinen valmennusprosessi, jonka päämääränä on noudattaa Jeesuksen lähetyskäskyä, tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. Kaksivuotisen oppimisprosessin tarkoituksena on kasvattaa yhteisöistä toiminnan järjestäjistä hengelliseen yhteiseloon, vapaaehtoisten rekrytoinnista hengellisten johtajien kasvattamiseen, olemassa olevien toimintojen ylläpitämisestä yhteisön kasvamiseen.

miltä se näyttää?

Learning Communityn ydin koostuu neljästä, kahden vuoden aikana tapahtuvasta lähiopetustapahtumasta, joiden kohdeyleisönä ovat seurakunnan johtajat ja tiiminvetäjät.

LC erottuu edukseen muiden tapahtumien joukosta siten että sen keskipisteenä on yhteys Jumalaan ja oman kutsumuksen tavoittamiseen. LC:n opintokokonaisuuden ja valmennuksen aikana käymme läpi osallistujien omia tärkeitä kysymyksiä. Luentojen ja valmennuksen tarkoituksena on tarjota tilaa uusille ajatuksille tiimi-prosessin aikana. Opintokokonaisuuden aikana tutkimme kuinka Jeesus opetti ja valmensi omia opetuslapsiaan ja kuinka voimme soveltaa hänen opetuksiaan työhömme.

Jokaisen jakson aikana etsimme vastausta seuraaviin kolmeen peruskysymykseen:

 

Missä olemme juuri nyt?
Mitä voisi tapahtua jatkossa? (näky-osio)
Mitä tulee tapahtumaan? (Toimintasuunnitelma)

Jokaisen tapaamisen aikana työstämme toimintasuunnitelmaa seuraavan kuuden kuukauden ajaksi. Sen avulla voitte itse määritellä tärkeimmät tavoitteenne. Tapaamisien välillä pidämme yhteyttä tiiminvetäjiin valmennuskeskustelujen muodossa, tiiminvetäjät auttavat teitä toteuttamaan suunnitelmanne ja auttamaan mikäli kohtaatte työssänne esteitä.

aikaa jumalalle

Hengellinen kasvu valmennusprosessin aikana on yhtä tärkeä kuin itse prosessi. Jumala on kutsunut meidät yhteyteensä ja elämään ja jakamaan kokemuksia myös muiden tiimien kanssa. Parhaat hetket prosessissa ovat yleensä ne yhteiset tapaamiset esim. ruoan äärellä ja iltaohjelmien aikana, Jumalan läheisyys voi silloin innoittaa ja inspiroida yhteisten kokemusten kautta.

Jeesus on sanonut että hän tulee rakentamaan kirkkonsa. Siksi myös rukous, ylistys ja sanan tutkiminen kuuluvat siihen prosessiin.

tulevat lc prosessit